Strona główna

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem usług, projektów i ekspertyz dotyczących dostarczania i zużycia energii w budynkach.

Audyt energetyczny budynku to opracowanie analizujące aktualny stan techniczny budynku, izolacyjność przegród zewnętrznych, sprawność instalacji grzewczych, ciepłej wody użytkowej i wentylacji. Zawarte są w nim propozycje modernizacji tych elementów w różnych wariantach wraz z analizą ekonomiczną i optymalizacją. Często audyty zawierają wyliczenia oczekiwanych efektów ekologicznych po termomodernizacji. Audyt energetyczny budynku jest podstawowym dokumentem przy ubieganiu się o premie, dotacje i kredyty preferencyjne.

Badania termowizyjne

Dla precyzyjnej i bezinwazyjnej oceny przegród zewnętrznych budynku bardzo przydatne jest zastosowanie termografii. Pozwala ona odnaleźć najsłabsze punkty osłony termicznej budynku, mostki termiczne, nieszczelności. Kamera termowizyjna pozwala jednoznacznie zweryfikować jakość wykonanego ocieplenia budynku. Wykonujemy badania termowizyjne na terenie całej Polski - najczęściej klienci pochodzą z Warszawy, Radomska, Łodzi, Katowic oraz Częstochowy.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat energetyczny) to dokument umożliwiający kategoryzację budynków pod względem energochłonności. Zawiera ono teoretyczne wyliczenia zapotrzebowania na energię cieplną w budynku (odniesioną do 1 m2 powierzchni użytkowej) w porównaniu do parametrów normatywnych budynku referencyjnego. Obecnie dokument ten jest niezbędny do legalnego rozpoczęcia użytkowania budynku.

Aby prawidłowo zaprojektować budynek energooszczędny niezbędna jest projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Jest ona nieodłącznym elementem projektu budowlanego i wymagana jest do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonujemy również analizy porównawcze - ekonomiczne i środowiskowe dla alternatywnych źródeł energii.

Ofertę naszej firmy uzupełniają:

  • projektowanie budynków
  • projekty termomodernizacji i kosztorysy
  • inwentaryzacje budynków
  • badania termowizyjne